اصل 17 : مبدأ تاریخ رسمی کشور

اصل 17 (ق.ا)مبدأ تاریخ رسمی كشور

VakilVokaLa.ir

مبدأ تاریخ رسمی کشور هجرت پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) است و تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هر دو معتبر است، اما مبنای کار ادارات دولتی هجری شمسی است. تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه است.

نکات و مواد مرتبط با اصل 17 (ق.ا)

نظرات کاربران


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.