اصل 10 : خانواده، واحد بنیادین جامعه اسلامی

اصل 10 (ق.ا)خانواده، واحد بنیادین جامعه اسلامی

VakilVokaLa.ir

از آنجا که‏ خانواده‏ واحد بنیادی‏ جامعه‏ اسلامی‏ است‏، همه‏ قوانین‏ و مقررات‏ و برنامه‏ریزیهای‏ مربوط باید در جهت‏ آسان‏ کردن‏ تشکیل‏ خانواده‏، پاسداری‏ از قداست‏ آن‏ و استواری‏ روابط خانوادگی‏ بر پایه‏ حقوق‏ و اخلاق‏ اسلامی‏ باشد.

نکات و مواد مرتبط با اصل 10 (ق.ا)

نظرات کاربران


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.