اصل 15 : زبان و خط رسمی

اصل 15 (ق.ا)زبان و خط رسمی

VakilVokaLa.ir

زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.

نکات و مواد مرتبط با اصل 15 (ق.ا)

نظرات کاربران


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.