اصل 19 تساوی همه در حقوق

اصل 19 (ق.ا)تساوی همه در حقوق

VakilVokaLa.ir

مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.

نکات و مواد مرتبط با اصل 19 (ق.ا)

نظرات کاربران


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.