اصل 20 تساوی همه در برابر قانون

اصل 20 (ق.ا)تساوی همه در برابر قانون

VakilVokaLa.ir

همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

نکات و مواد مرتبط با اصل 20 (ق.ا)

نظرات کاربران


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.