اصل 24 آزادی مطبوعات

اصل 24 (ق.ا)آزادی مطبوعات

VakilVokaLa.ir

نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.

نکات و مواد مرتبط با اصل 24 (ق.ا)

نظرات کاربران


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.