اصل 26 آزادی احزاب و انجمن های سیاسی و …

اصل 26 (ق.ا)آزادی احزاب و انجمن های سیاسی و ...

VakilVokaLa.ir

احزاب‏، جمعیت‏ ها، انجمن‏ های‏ سیاسی‏ و صنفی‏ و انجمنهای‏ اسلامی‏ یا اقلیتهای‏ دینی‏ شناخته‏ شده‏ آزادند، مشروط به‏ این‏ که‏ اصول‏ استقلال‏، آزادی‏، وحدت‏ ملی‏، موازین‏ اسلامی‏ و اساس‏ جمهوری اسلامی‏ را نقض‏ نکنند. هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ از شرکت‏ در آنها منع کرد یا به‏ شرکت‏ در یکی‏ از آنها مجبور ساخت‏.

نکات و مواد مرتبط با اصل 26 (ق.ا)

نظرات کاربران


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.