اصل 30 الزام دولت به فراهم کردن وسایل آموزش رایگان برای همه

اصل 30 (ق.ا)الزام دولت به فراهم کردن وسایل آموزش رایگان برای همه

VakilVokaLa.ir

دولت‏ موظف‏ است‏ وسایل‏ آموزش‏ و پرورش‏ رایگان‏ را برای‏ همه‏ ملت‏ تا پایان‏ دوره‏ متوسطه‏ فراهم‏ سازد و وسایل‏ تحصیلات‏ عالی‏ را تا سر حد خودکفایی‏ کشور به‏ طور رایگان‏ گسترش‏ دهد.

نکات و مواد مرتبط با اصل 30 (ق.ا)

شماره: 5750/د.ش‌
تاريخ: 64/12/1
بسمه تعالي
شوراي محترم نگهبان‌
سلام عليكم‌
محترماً به استحضار ميرساند، شورايعالي انقلاب فرهنگي در طي مذاكرات جلسات اخير در مورد دريافت شهريه از دانشجوياني كه استطاعت پرداخت دارند علي‌الاصول نظر مساعد داشته است ولي نظر به اينكه موضوع در رابطه با اصل سي‌ام قانون اساسي جمهوري اسلامي مي‌باشد لذا در جلسه مورخ 64/11/29 شورايعالي مقرر گرديده است كه قبل از اخذ تصميم در اين مورد نظر آن شوراي محترم استفسار گردد. متمني است پاسخ لازم عنايت فرمايند/ن
با آرزوي توفيقات الهي‌
دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي‌
دكتر سيد محمدرضا هاشمي گلپايگاني‌

شماره: 5578
تاريخ: 1365/2/16
بسم الله الرحمن الرحيم
شورايعالي انقلاب فرهنگي‌
عطف به نامه شماره 5750/دش مورخ 1364/12/1:
موضوع در جلسه شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا به شرح ذيل اظهار ميگردد:

“با توجه به اينكه از اصل 30 قانون اساسي دولتي بودن آموزش و پرورش و ممنوعيت تاسيس مدارس و دانشگاههاي ملي استفاده نميشود، چنانچه تاسيس مدارس و آموزشگاههاي ملي در كشور آزاد اعلام شود اضطرار دولت به دريافت شهريه مرتفع ميگردد، و چنانچه با تاسيس مدارس ملي رفع اضطرار نشود تفسير قانون اساسي قابل بررسي خواهد بود”.

دبير شوراي نگهبان‌
لطف‌الله صافي‌

نظرات کاربران


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.