اصل 31 حق داشتن مسکن متناسب

اصل 31  (ق.ا)حق داشتن مسکن متناسب

VakilVokaLa.ir

داشتن‏ مسکن‏ متناسب‏ با نیاز، حق‏ هر فرد و خانواده‏ ایرانی‏ است‏. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ اولویت‏ برای‏ آنها که‏ نیازمندترند به‏ خصوص‏ روستانشینان‏ و کارگران‏ زمینه‏ اجرای‏ این‏ اصل‏ را فراهم‏ کند.

نکات و مواد مرتبط با اصل 31  (ق.ا)

نظرات کاربران


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.