اصل 33 ممنوعیت تبعید و اقامت اجباری افراد به صورت غیر قانونی

اصل 33  (ق.ا)ممنوعيت تبعيد و اقامت اجباری افراد به صورت غير قانونی

VakilVokaLa.ir

هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ از محل‏ اقامت‏ خود تبعید کرد یا از اقامت‏ در محل‏ مورد علاقه‏ اش‏ ممنوع‏ یا به‏ اقامت‏ در محلی‏ مجبور ساخت‏، مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ مقرر می‏ دارد.

نکات و مواد مرتبط با اصل 33  (ق.ا)

نظرات کاربران


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.