اصل 35 حق انتخاب وکیل در دادگاه ها

اصل 35  (ق.ا)حق انتخاب وكيل در دادگاه ها

VakilVokaLa.ir

در همه‏ دادگاه‏ ها طرفین‏ دعوی‏ حق‏ دارند برای‏ خود وکیل‏ انتخاب‏ نمایند و اگر توانایی‏ انتخاب‏ وکیل‏ را نداشته‏ باشند باید برای‏ آنها امکانات‏ تعیین‏ وکیل‏ فراهم‏ گردد.

نکات و مواد مرتبط با اصل 35  (ق.ا)

نظرات کاربران


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.