اصل 36 لزوم قانونی بودن حکم به مجازات و اجرای آن

اصل 36 (ق.ا)لزوم قانونی بودن حكم به مجازات و اجرای آن

VakilVokaLa.ir

حکم‏ به‏ مجازات‏ و اجرا آن‏ باید تنها از طریق‏ دادگاه‏ صالح‏ و به‏ موجب‏ قانون‏ باشد.

نکات و مواد مرتبط با اصل 36 (ق.ا)

نظرات کاربران


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.