اصل 38 ممنوعیت شکنجه و اجبار افراد به شهادت، اقرار یا سوگند

اصل 38  (ق.ا)ممنوعيت شكنجه و اجبار افراد به شهادت، اقرار یا سوگند

VakilVokaLa.ir

هر گونه‏ شکنجه‏ برای‏ گرفتن‏ اقرار و یا کسب‏ اطلاع‏ ممنوع‏ است‏. اجبار شخص‏ به‏ شهادت‏، اقرار یا سوگند، مجاز نیست‏ و چنین‏ شهادت‏ و اقرار و سوگندی‏ فاقد ارزش‏ و اعتبار است‏. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‏ شود.

نکات و مواد مرتبط با اصل 38  (ق.ا)

نظرات کاربران


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.