اصل 39 ممنوعیت هتک حرمت و حیثیت متهمان و محکومان

اصل 39  (ق.ا)ممنوعيت هتک حرمت و حيثيت متهمان و محكومان

VakilVokaLa.ir

هتک‏ حرمت‏ و حیثیت‏ کسی‏ که‏ به‏ حکم‏ قانوندستگیر، بازداشت‏، زندانی‏ یا تبعید شده‏، به‏ هر صورت‏ که‏ باشد ممنوع‏ و موجب‏ مجازات‏ است‏.

نکات و مواد مرتبط با اصل 39  (ق.ا)

نظرات کاربران


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.