اصل 40 منع اضرار به غیر و تجاوز به منافع عمومی

اصل 40  (ق.ا)منع اضرار به غير و تجاوز به منافع عمومی

VakilVokaLa.ir

هیچکس‏ نمی‏ تواند اعمال‏ حق‏ خویش‏ را وسیله‏ اضرار به‏ غیر یا تجاوز به‏ منافع عمومی‏ قرار دهد.

نکات و مواد مرتبط با اصل 40  (ق.ا)

نظرات کاربران


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.