اصل 41 حق تابعیت ایرانیان

اصل 41 (ق.ا)حق تابعيت ایرانيان

VakilVokaLa.ir

تابعیت‏ کشور ایران‏ حق‏ مسلمهر فرد ایرانی‏ است و دولت‏ نمی‏ تواند از هیچ‏ ایرانی‏ سلب‏ تابعیت‏ کند، مگر به‏ درخواست‏ خود او یا در صورتی‏ که‏ به‏ تابعیت‏ کشور دیگری‏ درآید.

نکات و مواد مرتبط با اصل 41 (ق.ا)

نظرات کاربران


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.