اصل 42 اعطای تابعیت ایرانی به اتباع خارجه

اصل 42 (ق.ا)اعطای تابعیت ایرانی به اتباع خارجه

VakilVokaLa.ir

اتباع‏ خارجه‏ می‏ توانند در حدود قوانین‏ به‏ تابعیت‏ ایران‏ در آیند و سلب‏ تابعیت‏ اینگونه‏ اشخاص‏ در صورتی‏ ممکن‏ است‏ که‏ دولت‏ دیگری‏ تابعیت‏ آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست‏ کنند.

نکات و مواد مرتبط با اصل 42 (ق.ا)

نظرات کاربران


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.