اصل 6 : اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی

اصل 6 (ق.ا)اداره امور كشور با اتكاء به آراء عمومی

VakilVokaLa.ir

در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ امور کشور باید به‏ اتکاء آراء عمومی‏ اداره‏ شود از راه‏ انتخابات‏: انتخاب‏ رئیس‏ جمهور، نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏، اعضاءی‏ شوراها و نظایر اینها، یا از راه‏ همه‏ پرسی‏ در مواردی‏ که‏ در اصول‏ دیگر این‏ قانون‏ معین‏ می‏ گردد.

نکات و مواد مرتبط با اصل 6 (ق.ا)

نظرات کاربران


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.