اصل 7 : نقش شوراها در تصمیمگیری و اداره امور کشور

اصل 7 (ق.ا)نقش شوراها در تصميمگیری و اداره امور كشور

VakilVokaLa.ir

طبق‏ دستور قرآن‏ کریم‏: “و امرهم‏ شوری‏ بینهم‏” و “شاورهم‏ فی‏ الامر” شوراها، مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏، شورای‏ استان‏، شهرستان‏، شهر، محل‏، بخش‏، روستا و نظایر اینها از ارکان‏ تصمیم‏ گیری‏ و اداره‏ امور کشورند. موارد، طرز تشکیل‏ و حدود اختیارات‏ و وظایف‏ شوراها را این‏ قانون‏ و قوانین‏ ناشی‏ از آن‏ معین‏ می‏ کند.

نکات و مواد مرتبط با اصل 7 (ق.ا)

نظرات کاربران


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.