اصل 9 : تفکیک ناپذیر بودن آزادی، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی کشور

اصل 9 (ق.ا)تفكیک ناپذیر بودن آزادی، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی كشور

VakilVokaLa.ir

در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ دعوت‏ به‏ خیر، امر به‏ معروف‏ و نهی‏ از منکر وظیفه‏ ای‏ است‏ همگانی‏ و متقابل‏ بر عهده‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ یکدیگر، دولت‏ نسبت‏ به‏ مردم‏ و مردم‏ نسبت‏ به‏ دولت‏. شرایط و حدود و کیفیت‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند. “والمؤمنون‏ و المؤمنات‏ بعضهم‏ اولیاء بعض‏ یأمرون‏ بالمعروف‏ و ینهون‏ عن‏ المنکر”.

نکات و مواد مرتبط با اصل 9 (ق.ا)

نظرات کاربران


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.