ماده 28 : تعدیل مبالغ مذکور در ق.م.ا و سایر قوانین هر 3 سال یک بار

ماده 28 (ق.م.ا)تعدیل مبالغ مذکور در ق.م.ا و سایر قوانین هر 3 سال یک بار

VakilVokaLa.ir

کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به‌تناسب نرخ تورم اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی، هر سه سال یک‌بار به‌ پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت‌وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می‌شود، لازم‌الاجراء می‌گردد. (اصلاحی به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳)

نکات و مواد مرتبط با ماده 28 (ق.م.ا)

نظرات کاربران


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.