ماده ۱ : تعریف قانون مجازات اسلامی

ماده 1 (ق.م.ا)تعریف قانون مجازات اسلامی

VakilVokaLa.ir

قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرائم و مجازاتهای حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، اقدامات تأمینی و تربیتی، شرایط و موانع مسؤولیت کیفری و قواعد حاکم بر آنها است.

نکات و مواد مرتبط با ماده 1 (ق.م.ا)

نکته 1 : قانون مجازات اسلامی شامل موارد ذیل می باشد :

 • جرایم
 • مجازات‌ها (حدود، قصاص، دیات و تعزیرات)
 • اقدامات تامینی و تربیتی
 • شرایط مسئولیت کیفری
 • موانع مسئولیت کیفری
 • قواعد حاکم بر شرایط و موانع مسئولیت کیفری

نکته 2 : قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شامل مجازات های بازدارنده نمی شود.

نکته 3 : شرایط مسئولیت کیفری یعنی آنچه که باعث قابلیت انتساب جرم به شخص می شود به همین دلیل برای مثال رابطه علیت از جمله شرایط مسئولیت کیفری می باشد.

نکته 4 : موانع مسئولیت کیفری مصادیقی است از قبیل : جنون، دفاع مشروع، اضطرار، امر آمر قانونی، مستی و مانند آنها یعنی موارد فوق مانع آن می شود که فرد دارای مسئولیت تلقی شده و مجازات گردد، به همین دلیل قانونگذار عوامل رافع مسئولیت و علل موجهه جرم را باهم ادغام کرده و در ابتدای ماده 146ق.م.ا به همه ی این مصادیق ، ذیل عنوان واحدی به نام موانع مسئولیت کیفری تصریح کرده است.

نکته 5 : اقدامات تامینی و تربیتی که در ماده 1 به آن اشاره شده است:

 • اولا ناظر به اطفال و نوجوانان مرتکب جرم است لذا شامل بزرگسالان نمی شود.
 • ثانیا حالت خطرناک لزوما برای اقدام تامینی و تربیتی نیاز نیست.
 • ثالثا قانون اقدامات تامینی و تربیتی که مصوب 1339 بود به موجب ق.م.ا 1392 نسخ صریح گردیده است به همین دلیل چون در قانون جدید دو واکنش (1- مجازات 2- اقدامات تامینی و تربیتی) پیش بینی شده است قانونگذار در ماده 1 به هر دو واکنش تصریح کرده است.
تست های مرتبط با ماده 1 (ق.م.ا)

سوال 1 کدام گزینه جز مجازاتهای مطرح در قانون مجازات اسلامی نمی باشد؟تالیفی

1) حدود
2) قصاص
3) اقدامات تامینی و تربیتی
4) دیات

پاسخ گزینه 3 :

اقدامات تامینی و تربیتی براساس ماده 1 ق.م.ا ماهیتی جداگانه از مجازات دارند.

RDQ : 14000125 CQ : 451

سوال 2 قانون مجازات اسلامی شامل کدام مورد نمی باشد؟تالیفی

1) مجازاتهای حدود، قصاص، دیات و تعزیرات
2) اقدامات تامینی و تربیتی
3) شرایط و موانع مسئولیت کیفری
4) مجازات های بازدارنده

پاسخ گزینه 4 :

با توجه به ماده 1 ق.م.ا مصوب 1392، این قانون مشتمل بر مجازاتهای بازدارنده نمی باشد

RDQ : 14000119 CQ : 452

سوال 3 براساس قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موانع مسئولیت کیفری شامل .... می باشد.تالیفی

1) علل موجه جرم
2) علل رافع مسئولیت
3) علل موجه جرم و علل رافع مسئولیت
4) قانونگذار در این مورد صراحتا مطلبی عنوان نکرده است

پاسخ گزینه 3 :

موانع مسئولیت کیفری مصادیقی است از قبیل : جنون، دفاع مشروع، اضطرار، امر آمر قانونی، مستی و مانند آنها یعنی موارد فوق مانع آن می شود که فرد دارای مسئولیت تلقی شده و مجازات گردد، به همین دلیل قانونگذار عوامل رافع مسئولیت و علل موجهه جرم را باهم ادغام کرده و در ابتدای ماده 146ق.م.ا به همه ی این مصادیق ، ذیل عنوان واحدی به نام موانع مسئولیت کیفری تصریح کرده است.

RDQ : 14000119 CQ : 453

سوال 4 کدام یک از واکنش های ذیل را نمی توان نسبت به بزرگسالان دارای مسئولیت کیفری اعمال کرد؟تالیفی

1) حد
2) تعزیر و اقدام تامینی
3) اقدام تامینی و تربیتی
4) صرفا اقدام تربیتی

پاسخ گزینه 3 :

اقدامات تامینی و تربیتی که در ماده 1 به آن اشاره شده است ناظر به اطفال و نوجوانان مرتکب جرم است لذا شامل بزرگسالان نمی شود.

RDQ : 14000119 CQ : 454

نظرات کاربران (1) نظر

  مهدی خانناری

  ضمن سلام و عرض خسته نباشید خواستم ازتون یه تشکر ویژه داشته باشم بابت مطالب خوبتون که بسیار مفید بود ممنون از شما♥️♥️

نظرات کاربران


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.