ماده ۲ : اصل قانونی بودن آیین دادرسی کیفری

ماده 2 (ق.آ.د.ک)اصل قانونی بودن آیین دادرسی کیفری

VakilVokaLa.ir

دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد، حقوق طرفین دعوی را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرایم مشابه تحت تعقیب قرار می‌گیرند، به صورت یکسان اعمال شود.

نکات و مواد مرتبط با ماده 2 (ق.آ.د.ک)

رأي وحدت رويه شماره 783 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص مبناي محاسبه و اعمال تخفيف موضوع ماده 45 الحاقي به قانون مبارزه با مواد مخدر

  • رأي وحدت‌ رويه شماره ۷۸۳ – ۱۹ /۹ /۱۳۹۸ هيأت‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور

مستنبط از مقررات صدر ماده ۴۵ قانون الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶ درباره نحوه اعمال تخفيف مجازات مشمولين به اعدام و حبس ابد، مبناي محاسبه و اعمال تخفيف، مجازات موجود قابل اجراست. بنابراين، رأي شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي همدان در حدي كه با اين نظر انطباق دارد، به نظر اكثريت اعضاي حاضر، صحيح و قانوني تشخيص داده مي‌ شود و اين رأي طبق مقررات ماده ۴۷۱ قانون آيين دادرسي كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ‌ها و ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن لازم ‌الاتباع است.

هيأت‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور

نظرات کاربران


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.