ماده ۳ : اصل استقلال و بی طرفی

ماده 3 (ق.آ.د.ک)اصل استقلال و بی طرفی

VakilVokaLa.ir

مراجع قضایی باید با بی‌طرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاه‌ترین مهلت ممکن، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرآیند دادرسی کیفری می‌شود، جلوگیری کنند.

نکات و مواد مرتبط با ماده 3 (ق.آ.د.ک)

رأي وحدت رويه شماره 768 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص مرجع صالح رسيدگي اعتراض مربوط به قرار منع تعقيب دادگاههاي كيفري يك در مورد تجاوز به عنف در مرحله مقدماتي

  • رأي وحدت رويه شماره 768 – 1397/1/21 هيأت عمومي ديوان عالي كشور

چون ماده 80 قانون آيين دادرسي كيفري براي تعيين شرايط خودداري مقام قضايي از تعقيب متهم و صدور قرار بايگاني پرونده به تصويب رسيده و تبصره آن نيز مرجع تجديدنظر قرار موضوع اين ماده (قرار بايگاني) و ساير قرارهاي مربوط به جرايم مذكور در آن (جرايم تعزيري درجه هفت و هشت) را تعيين كرده است. تعميم مقررات ماده مرقوم و تبصره آن به مقررات ماده 428 قانون آيين دادرسي كيفري كه صلاحيت ديوان عالي كشور را در رسيدگي فرجامي نسبت به جرايم مذكور در آن صراحتاً بيان كرده است با توجه به مؤخر بودن اين ماده نسبت به ماده 80 و نزديك بودن آن به نظر مقنن، فاقد وجاهت قانوني است لذا به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي، رأي شعبه سي و ششم ديوان عالي كشور در حدود انطباق با اين نظريه، صحيح و قانوني تشخيص مي‌ گردد. اين رأي طبق مقررات ماده 471 قانون مذكور در فوق، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاه‌ ها و ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن لازم‌ الاتباع است.

هيأت عمومي ديوان عالي كشور

نظرات کاربران


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.