ماده 1 : تعریف شرکت سهامی

ماده 1 (ل.ا.ق.ت)تعریف شرکت سهامی

VakilVokaLa.ir

شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.

نکات و مواد مرتبط با ماده 1 (ل.ا.ق.ت)

نکته 1 : شرکت سهامی 2 مشخصه دارد :

1 – سرمایه شرکت به قطعات مساوی به نام سهام تقسیم می شود.

2 – مسولیت سهامداران در قبال بدهی شرکت محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست.

نظرات کاربران


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.