ماده 10 : تعریف بزه دیده، شاکی و مدعی خصوصی

ماده 10 (ق.آ.د.ک)تعریف بزه دیده، شاکی و مدعی خصوصی

VakilVokaLa.ir

بزه‌دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می‌گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، «شاکی» و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند، «مدعی خصوصی» نامیده می‌شود.

نکات و مواد مرتبط با ماده 10 (ق.آ.د.ک)

بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده است.

بزه دیده اعم است از شاکی و مدعی خصوصی یعنی هم به شاکی و هم به مدعی خصوصی بزه دیده گفته می شود.

شاکی شخصی است که تعقیب مرتکب جرم را درخواست می کند.

مدعی خصوصی شخصی است که جبران ضرر و زیان را مطالبه می کند.

نظرات کاربران


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.