ماده 10 : تعریف دفتر کپیه

ماده 10 (ق.ت)تعریف دفتر کپیه

VakilVokaLa.ir

دفتر کپیه دفتری است که تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورت‌ حسابهای صادره خود را در آن به ترتیب تاریخ ثبت نماید.
تبصره – تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورت‌ حسابهای وارده را نیز به ترتیب تاریخ ورود مرتب نموده و در لفاف مخصوصی ضبط کند.

نکات و مواد مرتبط با ماده 10 (ق.ت)
  • ارسال به شبکه های اجتماعی :

نظرات کاربران


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.