ماده 10 : عطف به ماسبق نشدن قوانین ماهوی

ماده 10 (ق.م.ا)عطف به ماسبق نشدن قوانین ماهوی

VakilVokaLa.ir

در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان به موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرائم سابق بروضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم الاجراء صادرشده باشد به ترتیب زیر عمل می شود:

 • الف- اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجراء نمی شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجراء شده است هیچگونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.
 • ب- اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف میدهد. مقررات این بند در مورد اقدام تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می تواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید.

تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین ویا موارد خاص وضع شده است، مگر به تصریح قانون لاحق، اعمال نمی شود.

نکات و مواد مرتبط با ماده 10 (ق.م.ا)

نظرات کاربران (4) نظر

  مرتضی

  سلام برادر بنده قبل از تصویب ماده ۱۰ قانون تخفیف مجازات محکوم شده میتواند از این ماده استفاده کند یا شاملش نمیشه درخواست کرد ولی دادستان بهش گفته که چون شما قبل از تصدیب این ماده محکوم شدی شاملت نمیشه

   رشید نعمتی

   با سلام .
   در جرایم تعزیری خود این ماده عطف به ماسبق می شود چون مساعد به حال مرتکب است. حال اگر نسبت به جرم ارتکابی در زمان حکومت قانون سابق حکم محکومیتی صادر شده باشد و حکم در مرحله اجرا باشد و مطابق بند الف و ب ماده 10 ق.م.ا قانون دیگری تصویب شود که جرم زدا یا مساعد به حال مرتکب باشد، نسبت به حکم قطعی سابق الصدور موثر خواهد بود مگر اینکه جرم ارتکابی از جرایم مندرج در قوانینی باشد که برای مدت معین یا برای موارد خاص وضع شده اند که درخصوص این جرایم نیز اگر در قانون لاحق به تخفیف تصریح شده باشد مفاد ماده 10 ق.م.ا نسبت به این جرایم نیز موثر خواهد بود.
   مستن

  mania

  سلام در قوانین ماهوی اصل بر عطف ب ما سبق نشده مگر اینکه قانون سابق ب نفع متهم باشع ما عطف سبق میشع درستع؟؟؟

  محمدی

  سلام وقت بخیر چرا قسمت نکات و مواد مرتبط باز نمیشه 😔

نظرات کاربران


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.