ماده 11 : آگهی اعلامیه پذیره نویسی

ماده 11 (ل.ا.ق.ت)آگهی اعلامیه پذیره نویسی

VakilVokaLa.ir

اعلامیه پذیره‌نویسی باید توسط مؤسسین در جراید آگهی گردیده و نیز در بانکی که تعهد سهام نزد آن صورت میگیرد در معرض دید‌ علاقمندان قرار داده شود.

نکات و مواد مرتبط با ماده 11 (ل.ا.ق.ت)

نظرات کاربران


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.