ماده 11 : اقامه ی دعوی عمومی و خصوصی

ماده 11 (ق.آ.د.ک)اقامه ی دعوی عمومی و خصوصی

VakilVokaLa.ir

تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان و اقامه دعوی و درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است.

نکات و مواد مرتبط با ماده 11 (ق.آ.د.ک)

تعقیب متهم و اقامه دعوا از جهت حیثت عمومی با دادستان است.

اقامه دعوا و درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است.

نظرات کاربران


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.