ماده 12 : ترتیب پذیره نویسی

ماده 12 (ل.ا.ق.ت)ترتیب پذیره نویسی

VakilVokaLa.ir

ظرف مهلتی که در اعلامیه پذیره‌نویسی معین شده است علاقمندان به بانک مراجعه و ورقه تعهد سهام را امضاء و مبلغی را که نقداً باید ‌پرداخت شود تأدیه و رسید دریافت خواهند کرد.

نکات و مواد مرتبط با ماده 12 (ل.ا.ق.ت)

نظرات کاربران


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.