ماده 12 : تعریف مال غیر منقول

ماده 12 (ق.م)تعریف مال غیر منقول

VakilVokaLa.ir

مال غیرمنقول آن است که از محلی بi محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به ‌نحوی که‌ نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.

نکات و مواد مرتبط با ماده 12 (ق.م)
  • ارسال به شبکه های اجتماعی :

نظرات کاربران


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.