ماده 13 : ضمانت اجرای اصل قانونی بودن جرم و مجازاتها

ماده 13 (ق.م.ا)ضمانت اجرای اصل قانونی بودن جرم و مجازاتها

VakilVokaLa.ir

حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، درصورتیکه از روی عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسؤولیت کیفری و مدنی است و در غیر اینصورت، خسارت از بیت المال جبران می شود.

نکات و مواد مرتبط با ماده 13 (ق.م.ا)

نظرات کاربران


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.