ماده 14 : اقسام مجازات ها

ماده 14 (ق.م.ا)اقسام مجازات ها

VakilVokaLa.ir

مجازاتهای مقرر در این قانون چهار قسم است:

  • الف- حد
  • ب- قصاص
  • پ- دیه
  • ت- تعزیر

تبصره- چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود. اعمال مجازات تعزیری بر اشخاص حقوقی مطابق ماده (۲۰) خواهد بود.

نکات و مواد مرتبط با ماده 14 (ق.م.ا)

نظرات کاربران


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.