ماده 14 : سندیت دفاتر تجارتی

ماده 14 (ق.ت)سندیت دفاتر تجارتی

VakilVokaLa.ir

دفاتر مذکور در ماده ۶ و سایر دفاتری که تجار برای امور تجارتی خود به کار می برند در صورتی که مطابق مقررات این قانون مرتب شده ‌باشد بین تجار – در امور تجارتی – سندیت خواهد داشت در غیر این صورت فقط بر علیه صاحب آن معتبر خواهد بود.

نکات و مواد مرتبط با ماده 14 (ق.ت)
  • ارسال به شبکه های اجتماعی :

نظرات کاربران


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.