ماده 14 : مطالبه تمام ضرر و زیانهای ناشی از جرم

ماده 14 (ق.آ.د.ک)مطالبه تمام ضرر و زیانهای ناشی از جرم

VakilVokaLa.ir

شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.

تبصره ۱- زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید.

تبصره ۲- منافع ممکن‌الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید. همچنین مقررات مرتبط به منافع ممکن‌الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرایم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی‌شود.

نکات و مواد مرتبط با ماده 14 (ق.آ.د.ک)

ضرو زیانهای قابل مطالبه ناشی از جرم عبارت اند از :

  • مادی
  • معنوی
  • منافع ممکن الحصول {تنها به موردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید)

زیان معنوی شامل موارد ذیل است :

  • صدمات روحی
  • هتک حیثیت و اعتبار (شخصی، خانوادگی یا اجتماعی)

نحوه ی جبران زیان معنوی :

  • حکم به جبران خسارت مالی
  • و رفع زیان از طرق دیگر (از قبیل الزام به عذرخواهی، درج حکم در جراید و …)

در جرایم موجب تعزیر منصوص شرعی و دیه، مطالبه منافع ممکن الحصول و پرداخت خسارت معنوی ممکن نمی باشد.

یکی از شرایط جبران ضرر و زیان آن است که ورود آن محقق باشد.

نظرات کاربران


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.