ماده 15 : تاثیر پذیره نویسی

ماده 15 (ل.ا.ق.ت)تاثیر پذیره نویسی

VakilVokaLa.ir

امضاء ورقه تعهد سهم به خودی خود مستلزم قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام می‌باشد.

نکات و مواد مرتبط با ماده 15 (ل.ا.ق.ت)

نظرات کاربران


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.