ماده 15 : تعریف حد

ماده 15 (ق.م.ا)تعریف حد

VakilVokaLa.ir

حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده است.

نکات و مواد مرتبط با ماده 15 (ق.م.ا)

نظرات کاربران


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.