ماده 17 : الزام دادگاه به صدور رای ضرر و زیان مدعی خصوصی ضمن صدور رای کیفری

ماده 17 (ق.آ.د.ک)الزام دادگاه به صدور رای ضرر و زیان مدعی خصوصی ضمن صدور رای کیفری

VakilVokaLa.ir

دادگاه مکلف است ضمن صدور رأی کیفری، در خصوص ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز طبق ادله و مدارک موجود رأی مقتضی صادر کند، مگر آنکه رسیدگی به ضرر و زیان مستلزم تحقیقات بیشتر باشد که در این صورت، دادگاه رأی کیفری را صادر و پس از آن به دعوای ضرر و زیان رسیدگی می‌نماید.

نکات و مواد مرتبط با ماده 17 (ق.آ.د.ک)

نظرات کاربران


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.