ماده 18 : لازم الاتباع بودن رای قطعی کیفری موثر در ماهیت امر حقوقی برای دادگاه حقوقی

ماده 18 (ق.آ.د.ک)لازم الاتباع بودن رای قطعی کیفری موثر در ماهیت امر حقوقی برای دادگاه حقوقی

VakilVokaLa.ir

هرگاه رأی قطعی کیفری مؤثر در ماهیت امر حقوقی باشد، برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می‌کند، لازم‌الاتباع است.

نکات و مواد مرتبط با ماده 18 (ق.آ.د.ک)

نظرات کاربران


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.