ماده 19 : تعریف اموال منقول

ماده 19 (ق.م)تعریف اموال منقول

VakilVokaLa.ir

اشیائی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است.

نکات و مواد مرتبط با ماده 19 (ق.م)
  • ارسال به شبکه های اجتماعی :

نظرات کاربران


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.