ماده 19 : تکلیف دادگاه در مواردی که حکم به رد عین، مثل و یا قیمت مال صادر میکند

ماده 19 (ق.آ.د.ک)تکلیف دادگاه در مواردی که حکم به رد عین، مثل و یا قیمت مال صادر میکند

VakilVokaLa.ir

دادگاه در مواردی که حکم به رد عین، مثل و یا قیمت مال صادر می‌کند، مکلف است میزان و مشخصات آن را قید و در صورت تعدد محکومٌ‌علیه، حدود مسؤولیت هر یک را مطابق مقررات مشخص کند.

تبصره – درصورتی‌که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود، قیمت زمان اجرای حکم، ملاک است.

نکات و مواد مرتبط با ماده 19 (ق.آ.د.ک)

نظرات کاربران


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.