ماده 20 : تاثیر سقوط دعوای عمومی بر دعوای خصوصی

ماده 20 (ق.آ.د.ک)تاثیر سقوط دعوای عمومی بر دعوای خصوصی

VakilVokaLa.ir

سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی نیست. هرگاه تعقیب امر کیفری به جهتی از جهات قانونی موقوف یا منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت شود، دادگاه کیفری مکلف است، در صورتی‌که دعوای خصوصی در آن دادگاه مطرح شده باشد، مبادرت به رسیدگی و صدور رأی نماید.

نکات و مواد مرتبط با ماده 20 (ق.آ.د.ک)

نظرات کاربران


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.