ماده 21 : مصادیق اموال منقول

ماده 21 (ق.م)مصادیق اموال منقول

VakilVokaLa.ir

انواع کشتی‌های کوچک و بزرگ و قایق‌ها و آسیاها و حمام‌هایی‌ که در روی رودخانه و دریاها ساخته می‌شود و می‌توان آن‌ها را حرکت داد و‌ کلیه کارخانه‌هایی‌ که نظر به طرز ساختمان جزء بنای عمارتی نباشد داخل در منقولات است ولی توقیف بعضی از اشیاء مزبوره ممکن است نظر به‌ اهمیت آن‌ها موافق ترتیبات خاصه به‌ عمل آید.

نکات و مواد مرتبط با ماده 21 (ق.م)
  • ارسال به شبکه های اجتماعی :

نظرات کاربران


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.