ماده 21 ممنوعیت شرکت سهامی خاص در پذیره نویسی و فروش بدون محدویت سهام

ماده 21  (ل.ا.ق.ت)ممنوعیت شرکت سهامی خاص در پذیره نویسی و فروش بدون محدویت سهام

VakilVokaLa.ir

شرکتهای سهامی خاص نمیتوانند سهام خود را برای پذیره‌نویسی یا فروش در بورس اوراق بهادار یا توسط بانکها عرضه نمایند و یا‌ به انتشار آگهی و اطلاعیه و یا هر نوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خود مبادرت کنند مگر اینکه از مقررات مربوط به شرکتهای سهامی عام به نحوی که در این قانون مذکور است تبعیت نمایند. {یعنی تبدیل به شرکت سهامی عام شوند}

نکات و مواد مرتبط با ماده 21  (ل.ا.ق.ت)

نظرات کاربران


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.