ماده 21 : میزان جزای نقدی اشخاص حقوقی

ماده 21 (ق.م.ا)میزان جزای نقدی اشخاص حقوقی

VakilVokaLa.ir

میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان جرم به وسیله اشخاص حقیقی تعیین می شود.

نکات و مواد مرتبط با ماده 21 (ق.م.ا)

نظرات کاربران


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.