ماده 22 : انحلال و مصادره اموال شخص حقوقی

ماده 22 (ق.م.ا)انحلال و مصادره اموال شخص حقوقی

VakilVokaLa.ir

انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می شود که برای ارتکاب جرم، به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.

نکات و مواد مرتبط با ماده 22 (ق.م.ا)

نظرات کاربران


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.