ماده 22 : محل تشکیل دادسرای عمومی و انقلاب و دادسرای نظامی

ماده ۲۲ (ق.آ.د.ک)محل تشکیل دادسرای عمومی و انقلاب و دادسرای نظامی

VakilVokaLa.ir

به منظور کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد، اجرای احکام کیفری، انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی، در حوزه قضایی هر شهرستان و در معیت دادگاه‌های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب و همچنین در معیت دادگاه‌های نظامی استان، دادسرای نظامی تشکیل می‌شود.

نکات و مواد مرتبط با ماده ۲۲ (ق.آ.د.ک)

نظرات کاربران


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.