ماده 24 حوزه قضایی بخش

ماده 24 (ق.آ.د.ک)حوزه قضایی بخش

VakilVokaLa.ir

در حوزه قضائی بخش، وظایف دادستان بر عهده رئیس حوزه قضائی و در غیاب وی بر عهده دادرس علی البدل دادگاه است.

نکات و مواد مرتبط با ماده 24 (ق.آ.د.ک)

نظرات کاربران


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.