ماده 25 دادسراهای تخصصی

ماده 25 (ق.آ.د.ک)دادسراهای تخصصی

VakilVokaLa.ir

به تشخیص رئیس قوه قضائیه، دادسراهای تخصصی از قبیل دادسرای جرائم کارکنان دولت، جرائم امنیتی، جرائم مربوط به امور پزشکی و دارویی، رایانه ای، اقتصادی و حقوق شهروندی زیر نظر دادسرای شهرستان تشکیل می شود.

نکات و مواد مرتبط با ماده 25 (ق.آ.د.ک)

نظرات کاربران


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.